Stemona tuberosa Lour. [ Roxburghia viridiflora Sm.]
Wallich, N., Plantae Asiaticae Rariores (1830-1832)
Pl. Asiat. Rar.

vol. 3 (2832)
t. 282
<        >        navigate through volume

Stemona tuberosa Lour.


name cited:
Roxburghia viridiflora Sm.
name recognized:
Stemona tuberosa Lour.
drawing: S.A. Drake
family: Stemonaceae
tribe: Stemoneae
epithet cited: viridiflorus,-a,-um

epithet recognized: tuberosus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=10949
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Stemona gloriosoides Voigt;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
12 975996 Stemona tuberosa Lour.
N. Wallich, Pl. Asiat. Rar., vol. 3 : t. 282 (2832) [S.A. Drake]