Pereskia aculeata Miller
Journal of the Botanical Research Institute of Texas (2007)
J. Bot. Res. Inst. Texas

vol. 1(1): (2007)
p. 533
<        >        navigate through volume
name recognized (= cited name):
768714 Pereskia aculeata Miller
family: Cactaceae
subfamily: Pereskioideae
epithet: aculeatus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=146720
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Cactus lucidus Salisb.; Cactus pereskia L.; Pereskia foetens Speg. in Weingart; Pereskia fragrans Lemaire; Pereskia godseffiana hort.; Pereskia longispina Haw.; Pereskia pereskia (L.) Karsten; Pereskia rubescens Houghton; Pereskia undulata Lemaire;
no HD illustration available (4)

no HD illustration available (5)

no HD illustration available (5)
no HD illustration available //
2 768714 Pereskia aculeata Miller
J. Bot. Res. Inst. Texas, vol. 1(1): : p. 533 (2007)