Aronia arbutifolia (L.) Elliott
Addisonia (1916-1964)
Addisonia

vol. 3 (1918)
t. 97 (0)
<        >        navigate through volume
name recognized (= cited name):
90061 Aronia arbutifolia (L.) Elliott
recognized name (basionym):
663559 Mespilus arbutifolia L.
drawing: M.E. Eaton
family: Rosaceae
subfamily: Rosoideae
tribe: Maleae
epithet: arbutifolius,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163374
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Adenorachis arbutifolia (L.) Nieuwl.; Aronia arbutifolia (L.) Pers.; Mespilus arbutifolia L.; Pyrus arbutifolia (L.) L.f.; Sorbus arbutifolia (L.) Heynh.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
Aronia arbutifolia (L.) Elliott
Addisonia, vol. 3 : t. 97 (1916) [M.E. Eaton]