Wallichia oblongifolia Griff. [ Wallichia densiflora Mart.]
Curtis, W., Botanical Magazine (1787-1948)
Bot. Mag.

vol. 77 (1851)
t. 4584
<        >        navigate through volume

Wallichia oblongifolia Griff.


name cited:
Wallichia densiflora Mart.
name recognized:
Wallichia oblongifolia Griff.
drawing: W.H. Fitch
family: Palmae
subfamily: Arecoideae
tribe: Caryoteae
epithet cited: densiflorus,-a,-um

epithet recognized: oblongifolius,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=1706
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Harina oblongifolia (Griff.) Griff.;
heterotypic synonyms:
Harina densiflora (Mart.) Walp.; Wallichia densiflora Mart.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
6 1071249 Wallichia oblongifolia Griff.
W. Curtis, Bot. Mag., vol. 77 [ser. 3, vol. 7]: t. 4584 (1851) [W.H. Fitch]