Aglaia simplicifolia (Beddome) Harms [ Beddomea simplicifolia Bedd.]
Beddome, R.H., flora sylvatica of southern India (1869-1874)
Fl. Sylv. S. India

vol. 1 (1869)
t. 135
<        >        navigate through volume

Aglaia simplicifolia (Beddome) Harms


name cited:
Beddomea simplicifolia Bedd.
name recognized:
Aglaia simplicifolia (Beddome) Harms
name recognized (basionym):
Beddomea simplicifolia Bedd.
drawing: Govindoo
epithet: simplicifolius,-a,-um

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=193170
contact about this record
synonyms:
-
heterotypic synonyms:
Aglaia gagnepainiana Pellegr.; Aglaia haplophylla Harms; Aglaia heterobotrys Merr.; Aglaia matthewsii Merr.; Aglaia meliosmoides Craib; Aglaia mirabilis Harms; Aglaia neotenica Kosterm.; Aglaia odoardoi Merr.; Aglaia polyantha Ridley; Aglaia schumanniana Harms; Aglaia shawiana Merr.; Aglaia sterculioides Kosterm.; Aglaia triandra Ridley; Aglaia unifoliolata Ridley; Beddomea racemosa Ridl.; Beddomea simplicifolia Bedd.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
6 29966 Aglaia simplicifolia (Beddome) Harms [80 1254375 Beddomea simplicifolia Bedd.]
R.H. Beddome, Fl. Sylv. S. India, vol. 1 : t. 135 (1869) [Govindoo]