Allium tenuiflorum Ten.
Tenore, M., Flora napolitana (1811-1838)
Fl. Napol.

vol. 1 (1811)
t. 30 (0)
<        >        navigate through volume
name recognized (= cited name):
41472 Allium tenuiflorum Ten.
family: Amaryllidaceae
subfamily: Allioideae
tribe: Allieae
epithet: tenuiflorus,-a,-um

Illustration contributed by:
Orto Botanico di Napoli, Italy
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=294073
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Allium montanum Guss.; Allium tenuifolium Friv.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
1 41472 Allium tenuiflorum Ten.
M. Tenore, Fl. Napol., vol. 1 : t. 30 (1811-1838)