no HD illustration available

6 972197 Stapeliopsis saxatilis (N.E. Br.) P. V. Bruyns [125 757695 Pectinaria saxatilis N.E. Br.]
I.B. Pole Evans, Fl. Pl. Afr., vol. 16 (tt. 601-640): t. 618 (1936) [C. Letty]
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available