no HD illustration available

2 39831 Allium dolichomischum Vved.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 4 : p. 169, t. 11, fig. 1 (1934-1964)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available