Plumeria rubra L. [ Plumeria acuminata Aiton f.]
Roxburgh, W., Icones Roxburgianae (Roxburgh Flora Indica drawings at Kew) (1780-1815)
Icones Roxburgianae (Kew)

(1780-1815)
t. 1037
<        >        navigate through volume
recognized name:
813040 Plumeria rubra L.
cited name:
812907 Plumeria acuminata Aiton f.
family: Apocynaceae
subfamily: Plumeroideae
epithet cited: acuminatus,-a,-um

epithet recognized: ruber, rubra, rubrum

Illustration contributed by:
The Watercolour World, Stevenage, U.K.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=461129
contact about this record


heterotypic synonyms:
Cameraria latifolia Sessé & Moc.; Plumeria acuminata Aiton f.; Plumeria acutifolia Poiret; Plumeria angustifolia A. DC.; Plumeria arborea Noronha; Plumeria arborescens G. Don; Plumeria aurantia Endl.; Plumeria aurantia Lodd. ex G. Don; Plumeria aurantiaca Steudel; Plumeria bicolor Ruiz & Pavon; Plumeria blandfordiana Lodd. ex G. Don; Plumeria carinata Ruiz & Pavon; Plumeria conspicua G. Don; Plumeria gouanii D. Don ex G. Don.; Plumeria incarnata Miller; Plumeria incarnata Ruiz & Pavon; Plumeria jamesonii Hook.; Plumeria kerrii G. Don; Plumeria kunthiana Kostel.; Plumeria lambertiana Lindl.; Plumeria loranthifolia Muell. Arg.; Plumeria lutea Ruiz & Pavon; Plumeria macrophylla Lodd. ex G. Don; Plumeria megaphylla A. DC.; Plumeria mexicana Lodd.; Plumeria milleri G. Don; Plumeria mollis Kunth; Plumeria northiana Lodd. ex G. Don; Plumeria purpurea Ruiz & Pavon; Plumeria sanguinea DC.; Plumeria tenuifolia Lodd. ex G. Don; Plumeria tricolor Ruiz & Pavon;
no HD illustration available (4)

no HD illustration available (5)

no HD illustration available (5)