no HD illustration available

5 182471 Calotropis gigantea (L.) Dryand. [116 96393 Asclepias gigantea L.]
W. Roxburgh, Icones Roxburgianae (India): t. 606 (1780-1815)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available