'
Parasamanea Kosterm. = Albizia
synonymous genus Mimosaceae Ingeae