Antirrhineae
HD
v. 6.2 desktop/2020-05-24 HD
viewport:
Antirrhineae Scrophulariaceae Antirrhinoideae
Antirrhineae


family
Scrophulariaceae
11 subfamilies
4480 species

Antirrhinoideae
Calceolarioideae
Cyclocheiloideae
Digitalidoideae
Digitalidoideae_not_
Gratioloideae
Mimuloideae
Orobanchoideae
Paulownioideae
Schlegelioideae
Scrophularioideae
subfamily
Antirrhinoideae
2 tribes
501 species

Antirrhineae
Cheloneae
tribe
Antirrhineae
11 genera
215 species

2
NW Afr.
[0/1]
8
Medit.
[0/14]
20
Medit., esp. Iberia, natur. temp.
[0/121]
1
SW Eur.
[0/59]
20
Medit., natur. temp.
[0/25]
1
SW N Am.
[0/0]
4
coastal Peru, Ecuador, Galapagos
[0/5]
150
Euras., Medit., widely natur. temp.
[0/379]
2
SW US
[0/1]
1
Mex.
[0/0]
6
NE Afr. to India, desert & semi-desert
[0/3]