'
Stemodieae Scrophulariaceae Gratioloideae
Stemodieae


family
Scrophulariaceae
11 subfamilies
4480 species

Antirrhinoideae
Calceolarioideae
Cyclocheiloideae
Digitalidoideae
Digitalidoideae_not_
Gratioloideae
Mimuloideae
Orobanchoideae
Paulownioideae
Schlegelioideae
Scrophularioideae
subfamily
Gratioloideae
6 tribes
412 species

Angelonieae
Gratioleae
Limoselleae
Lindernieae
Melospermeae
Stemodieae
tribe
Stemodieae
11 genera
110 species

Achetaria5 trop. Am.[3]
Adenosma15 China, Indomal., Aus.[7]
Cheilophyllum8 WI[0]
Conobea7 Am., WI[4]
Dizygostemon1 Brazil[0]
Lindenbergia15 OW tropics[7]
Otacanthus4 Brazil[1]
Schizosepala1 Brazil[0]
Stemodia50 tropics[29]
Stemodiopsis3 Afr.[0]
Tetraulacium1 Brazil[1]